Door op 26 januari 2015

Welkom in Arnhem…

Op 1 januari j.l. heeft het Arnhemse college betaald parkeren ingevoerd in de binnenstad van Arnhem. De Partij van de Arbeid is het niet eens dat we betaald moeten parkeren in de binnenstad na 18.00 uur.

Het gaat om een afspraak, die voortvloeit uit het coalitieakkoord ‘Met de stad’ waarin is afgesproken dat betaald avond-parkeren wordt ingevoerd tegen het reguliere tarief.

Het alternatief is parkeren in de parkeergarages Rozet, Musis en Centraal, waar het tarief is aangepast naar 50 eurocent tussen 18.00 en 6.00 uur. Dit wordt met grote borden kenbaar gemaakt als men Arnhem binnenrijdt, echter tot voor kort stond er alleen dat er betaald moest worden zonder het alternatief te melden. Onvolledige communicatie dus als welkom in Arnhem…

De Partij van de Arbeid is het niet eens dat we betaald moeten parkeren in de binnenstad na 18.00 uur. Dit parkeerbeleid maakt Arnhem, wat ons betreft, geen gastvrije stad. Voor onze gasten betekent het ook nog eens dat ze moeten gaan zoeken naar de bewuste garages waar ze wel voor 50 cent per uur kunnen parkeren, want ze kennen de stad niet altijd zo goed of verdwalen op onze ring. En dat zoeken kan er weleens toe leiden dat ze linea recta weer de stad uit rijden. Dat kan wat betreft ons nooit de bedoeling zijn. We hebben er teveel belang bij dat ze hun tijd in Arnhem doorbrengen.
Want op het moment dat dat wel gebeurt, wordt er in onze stad niet geconsumeerd, gerecreeerd, etc. en dat is juist wel nodig om onze binnenstadseconomie te laten bloeien. De motor van de binnenstad in de vorm van de detailhandel en de horeca, moet gevoed worden. Het avondparkeren levert de gemeente Arnhem 200.000 euro op, maar wat is dit bedrag waard als aan de andere kant te veel ingeleverd wordt waardoor de binnenstad doodbloedt? Als het banen kost in de stad terwijl we juist in Arnhem de werkgelegenheid moeten vasthouden en stimuleren. Alsjeblieft dus geen ontmoedigingsbeleid voor de binnenstad!

De binnenstadsbewoners, alle Arnhemse ondernemers en de Koninklijke Horeca Nederland hebben ook hun ongenoegen over deze maatregel laten blijken. Zij hebben vandaag, 26 januari, dan ook ingesproken in de raad over de slechte communicatie van het college hierover. Zij zijn vooraf niet gekend in dit besluit wat ‘met de stad’ genomen zou zijn. Daarnaast zal er vanuit al deze partijen een dringende oproep komen om het avond parkeren in Arnhem terug te draaien. Wij steunen deze oproep in een gezamenlijke motie met VVD, Zuid Centraal en de Arnhemse Ouderen partij.

Geen avondparkeren in Arnhem, laten we Arnhem gastvrij houden. Teken dus vooral ook de petitie!

Update 27 januari: college blijft betaald avondparkeren handhaven ondanks motie oppositie, protesten ondernemers en meer dan 2000 handtekeningen onder de petitie: Zie De Gelderlander.