Door Martien Louwers op 13 december 2014

Werk is de beste weg uit armoede

Iedere dag zorgen over geld, of je het wel redt tot het einde van de maand, of je je kinderen wel een warme maaltijd kunt geven, of je ze niet tekort doet omdat ze alweer niet mee kunnen op schoolreisje. Meer dan 8000 huishoudens in Arnhem leven op of onder de armoedegrens.

Dat aantal ligt hoger dan het gemiddelde in Nederland en blijft groeien. Door de toenemende vraag staat het armoedebudget onder druk en zijn er maatregelen nodig, stelt verantwoordelijk SP-wethouder Elfrink. Met maatregelen bedoelt hij een bezuiniging van 1,3 miljoen euro met grote gevolgen voor de meest kwetsbare Arnhemmers. Dezelfde wethouder kondigde na de onderhandelingen in mei van dit jaar nog aan dat het budget voor het armoedebeleid mee zou groeien met de vraag. Een heel sociaal voornemen. Wat gaat er mis?

Het budget voor het armoedebeleid beweegt mee met de landelijke trend en wordt niet aangepast aan de Arnhemse werkelijkheid. En het verschil tussen landelijk en lokaal kan niet groter zijn. Het aantal huishoudens met een laag inkomen ligt in Arnhem historisch hoger dan gemiddeld in Nederland. Het aantal huishoudens dat op of onder de armoedegrens leeft is de afgelopen vijf jaar veel sneller gegroeid in Arnhem dan het landelijke gemiddelde. Het volgen van de landelijke trend in het budget betekent dus dat het Arnhemse budget niet meestijgt met de vraag. Niet alle Arnhemmers die dat dat in 2014 konden kunnen in 2015 nog een beroep doen op inkomensondersteuning. Er vallen mensen buiten de boot.

De druk op het armoedebudget heeft een oorzaak. Vooral de bijzondere bijstandskosten voor bewindvoering nemen toe. Je komt onder bewind als je door omstandigheden zelf je financiën niet meer kunt regelen. Meestal gaat het dan om schulden waar mensen zelf niet meer uit kunnen komen. De rechtbank legt zo’n traject op waardoor de gemeente er weinig invloed op heeft. En schulden zijn dan weer vaak een gevolg van inkomensdaling. Helaas is er in Arnhem nóg een trend te zien die een hele duidelijke link heeft met de toename van armoede in de stad, de stijgende werkloosheid. Onlangs bleek uit onderzoek dat alle economische indicatoren van de regio Arnhem/Nijmegen ‘in het rood’ staan. Het gaat niet goed met de Arnhemse economie en laat dat nu net het onderwerp zijn waar het college geen ambitie op heeft. Het college zou bij de oorzaak moeten beginnen in de aanpak van armoede.

De PvdA zal komende maandag bij de behandeling van het armoedebeleid in de gemeenteraad met voorstellen komen om de bezuinigingen op de meest kwetsbare Arnhemmers terug te draaien. We kijken daarbij vooral naar de ondersteuning voor mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen. Op die ondersteuning wordt het meest gekort, terwijl een beetje extra ondersteuning het verschil maakt tussen net wel of net niet rond kunnen komen. Tegelijkertijd zet de PvdA werkgelegenheid bovenaan de politieke agenda want werk is de beste weg uit armoede.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers