Door Martien Louwers op 24 mei 2014

Werkgelegenheid: het vergeten hoofdstuk in het coalitieakkoord

Het bestrijden van werkloosheid is de beste aanpak tegen armoede constateert het nieuwe college van D66, CDA, SP en Groen Links in het coalitieakkoord. Dat is helemaal waar. Maar hóe het college van plan is om de werkloosheid tegen te gaan vertelt het akkoord niet. En dat terwijl het een van de grootste uitdagingen is voor de stad. Meer dan 6000 Arnhemmers hebben een bijstandsuitkering. Vanaf 1 januari krijgt de gemeente er de verantwoordelijkheid bij om 3650 Wajongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Arnhemse werkgevers missen ambitie in het coalitieakkoord. En ambitie is hard nodig om onze lokale en regionale economie te stimuleren. Werkgelegenheid is het vergeten hoofdstuk in het akkoord. Werkgevers zijn bij het opstellen ervan niet betrokken. Onbegrijpelijk gezien de opgave die we hebben als stad de komende jaren. Het college zet liever in op geveltuinen en oerbossen. We verliezen rap positie ten opzichte van andere steden en regio’s als er niet snel iets gebeurt!

Uit onderzoek van de Rabobank ‘Stadsregio Arnhem Nijmegen, uitdagingen voor de toekomst’, blijkt dat het bedrijfsleven in de regio vitaal is. Tegelijkertijd is in vergelijking met concurrerende regio’s het aantal startende ondernemers laag en blijven nieuwe bedrijven betrekkelijk klein. Ook het aantal octrooiaanvragen en het aandeel banen in research & development blijven achter bij regio’s als Eindhoven en Delft. De stadsregio wil in 2020 de best presterende regio buiten de Randstad te zijn. Om dat te bereiken moeten we het competitief klimaat in de regio versterken. De stichting Kiemt en Gelderland Valoriseert! zijn mooie voorbeelden maar er is méér nodig.

We willen dat er meer stageplaatsen komen, meer arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarvoor is groei nodig. Als de gemeente iets van ondernemers vraagt is het logisch dat daar iets tegenover staat. Gemeenten, en mogelijk de provincie, kunnen een rol vervullen in financiering van ondernemersinitiatief dat nog maar net begint of anders niet zo snel de ruimte krijgt. Daarnaast ligt er een rol weggelegd voor de gemeente in het maken van verbinding tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Eindhoven heeft daar goede ervaringen mee en laat als slimste regio zien dat het werkt!

Een economisch sterke regio zorgt voor banen. We moeten onze krachten gaan bundelen in de regio, startende bedrijven de kans geven en bestaande bedrijven de ruimte om te innoveren. Het werkgelegenheidshoofdstuk moet alsnog worden toegevoegd aan het coalitieakkoord. De PvdA pakt de handschoen op en gaat het gesprek aan met het bedrijfsleven over wat ervoor nodig is om in 2020 de meest concurrerende regio te zijn en de best presterende gemeente in het aan het werk helpen van mensen. Het bestrijden van werkloosheid is de beste weg uit armoede. Werkgelegenheid verdient daarom topprioriteit.

Verscheen zaterdag 24 mei als opiniestuk in De Gelderlander.

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers