Door Ria de Vries op 30 mei 2015

Wijkteams gestart; PvdA maakt zich zorgen

Uit gesprekken met medewerkers van het wijkteam Malburgen en Klarendal kwamen enkele zaken naar voren die ons zorgen baren en aanleiding geven tot vragen aan het college.

Een medewerker van het wijkteam gaf aan dat de wachttijd nu is opgelopen naar vier tot vijf weken. Dit is de tijd vanaf het moment dat iemand in contact komt met het wijkteam naar aanleiding van een hulpvraag tot het moment dat er vanuit het wijkteam (telefonisch) contact wordt opgenomen.

Daarnaast vernamen wij dat het wijkteam van twaalf personen is ondergebracht in een klaslokaal in de Malburcht. Er is geen aparte ruimte in het gebouw om een persoonlijk gesprek aan te gaan met een inwoner. Wijkteam Klarendal gaf aan helemaal geen ruimte ter beschikking te hebben, en altijd een plek te moeten zoeken in de wijk.

De PvdA-fractie vindt eerder genoemde wachttijd veel te lang. Daarnaast leidt de behuizing van deze teams mede tot vragen. Een en ander laat een ander beeld zien dan dat bij het bezoek van de raadsleden aan de wijkteams naar voren kwam.

Daarom stellen wij samen met de ChristenUnie de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college ervan op de hoogte dat de wachttijd bij dit wijkteam is opgelopen naar vier tot vijf weken? En zo ja, waarom heeft het college niet de gemeenteraad geïnformeerd?
  2. Wat gaat het college op korte termijn hieraan doen?
  3. Is het college er van op de hoogte dat de ruimtes die deze wijkteams ter beschikking hebben te klein zijn, niet geschikt om hun werk onder goede arbeidsomstandigheden uit te voeren, en de privacy van de inwoner te waarborgen? Hoe gaat het college dit oplossen?
Ria de Vries

Ria de Vries

Ik ben Ria en ben 60 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik budgetcoach. Ik maak me boos over onrecht. Mensen die een afwijzing krijgen voor een uitkering terwijl ze geen cent hebben, daklozen die niet naar binnen mogen bij Iriszorg, het gevecht dat men in Arnhem moet leveren voor goede zorg als er

Meer over Ria de Vries