Door Eric Greving op 11 december 2014

Windmolens Koningspley: betrek bewoners bij de plannen

De PvdA vindt dat bewoners betrokken moeten worden bij de keuze voor de locatie van windmolens in Arnhem.  “Er zijn een aantal informatiebijeenkomsten geweest, maar vanuit de initiatiefnemers is het nu stil”, aldus Eric Greving. Omdat het Arnhemse College de overeenkomst met Pley B.V. heeft verlengd, wil de PvdA weten hoe bewoners nu verder betrokken worden.

Eind november werd bekend gemaakt dat de overeenkomst met Pley B.V., om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om windmolens te plaatsen op de Koningspley Noord, is verlengd. De overeenkomst was oorspronkelijk in oktober 2013 afgesloten. Als we het Arnhemse college moeten geloven zijn er tot nu toe geen onoverkomelijke belemmeringen voor plaatsing van windmolens naar voren gekomen. De PvdA heeft regelmatig contact met de bewoners van Malburgen, Presikhaaf en ook van Westervoort. Zij maken zich grote zorgen over de consequenties van het plaatsen van windmolens. Was in het vorige voorstel nog aangegeven dat maatschappelijk draagvlak cruciaal is, lezen we er in dit voorstel niets meer over terug. De enige inspanning zijn tot nu toe drie informatiebijeenkomsten geweest. Hier maakt de PvdA zich zorgen over. Om deze reden heeft de PvdA vragen gesteld aan het college over de wijze waarop bewoners worden betrokken bij de verdere plannen. De PvdA is voorstander van windenergie, maar kritisch over de locatie. En bovenal moeten bewoners worden betrokken bij de keuze voor een locatie.

Eric Greving

Eric Greving

Eric Greving (1977) is fractievoorzitter voor de PvdA in Arnhem en wijkambassadeur voor Geitenkamp en Vredenburg/Kronenburg/Holthuizen/ Immerloo/ ‘t Duifje. Eric is beleidsadviseur bij een adviesbureau en woont in Malburgen-Oost.

Meer over Eric Greving