Door op 8 februari 2014

Wonen en zorg voor ouderen

Onze prioriteiten voor de komende jaren zijn duidelijk. Werkgelegenheid, goede zorg en veilige buurten, dat zijn de speerpunten voor de PvdA in Arnhem. We zetten alles op alles om de Arnhemse economie aan te jagen. We organiseren goede zorg dichtbij mensen. Ieder kind in Arnhem moet kunnen sporten of muziekles volgen, ook als daar thuis geen geld voor is. We maken de stad veiliger we geven hoge prioriteit aan het bestrijden van woninginbraken en overlast, en we zorgen voor schone straten.

Wonen en zorg voor ouderen
We gebruiken de decentralisatie van taken van het rijk naar de gemeente om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. We willen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in een bekende omgeving in plaats van in een zorginstelling. Om dat mogelijk te maken wordt de zorg in de eigen buurt georganiseerd. Ervaren hulpverleners gaan samenwerken in teams per wijk waarbij de wijkverpleegkundige de schakel vormt met andere ondersteunende en zorgvoorzieningen. Huishoudelijke hulp kan dan op maat worden toegekend.

De PvdA gaat uit van de eigen kracht van mensen, ondersteund door familie en netwerk, en waar nodig door zorgprofessionals. Ouderen moeten niet vereenzamen en mantelzorgers moeten meer erkenning, waardering en ondersteuning krijgen.

Openbaar vervoer voor iedereen bereikbaar
De afgelopen jaren is het busvervoer in Arnhem beter toegankelijk gemaakt voor mensen met een rolstoel, een rollator, een kinderwagen. Zowel de bussen als de haltes zijn aangepast en de bushaltes kregen elektronische informatiepanelen. Daardoor wordt het openbaar vervoer voor meer mensen bereikbaar. Daar wil ik me voor blijven inzetten.