Door Ria de Vries op 4 april 2016

Zicht op kinderen in armoede

De PvdA maakt zich zorgen over de groter wordende groep gezinnen met kinderen die op de armoedegrens leven. Juist kinderen dienen een zo rooskleurig mogelijke toekomst te hebben. Om te achterhalen wat voor effect de Arnhemse regelingen ter bestrijding van armoede bij kinderen hebben, heb ik, samen met Martien Louwers, vragen aan het College gesteld.

Het aantal mensen dat in armoede leeft is de afgelopen jaren gestegen in Arnhem. Volgens het Armoedesignalement van het CBS had in 2010 nog 7,9% van de Arnhemmers een laag inkomen ten opzicht van 14,5% in 2014. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal mensen dat moet leven op of onder het minimum inkomen. Volgens wethouder Elfrink is de armoede in Arnhem in vergelijking tot andere gemeenten minder geworden. De PvdA vraagt zich af waar de wethouder deze constatering op baseert. Met het armoedebeleid worden verschillende middelen ingezet, waaronder de Gelrepas. Waar het bestrijding van armoede onder kinderen betreft zijn verschillende organisaties actief, onder andere Stichting Leergeld, het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds. De PvdA vindt participatie van de jeugd van groot belang. Alle kinderen moeten mee kunnen doen zodat achterstanden kunnen worden voorkomen.

De PvdA wil ter voorbereiding op de bespreking van (toekomstig) armoedebeleid  weten hoeveel mensen/ kinderen in de afgelopen jaren tot en met nu in armoede leven, hoe groot het bereik is van de verschillende organisaties en dat van de Gelrepas en welk aanbod binnen de Gelrepas het meest gebruikt wordt voor kinderen. Ook wil de fractie weten of de eigen bijdrage, die mensen moeten betalen, effect heeft op het gebruik van bepaalde regelingen. Gericht op de (nabije) toekomst is het van belang te weten of het werken op buurtniveau zo ingericht kan worden, dat gezinnen en kinderen optimaal worden gesteund zodat achterstanden worden voorkomen. Belangrijk daarbij is te weten welke rol de verschillende organisaties (gemeente, fondsen, scholen, wijkteams) daarbij vervullen.

Ria de Vries

Ria de Vries

Ik ben Ria en ben 60 jaar oud. In het dagelijks leven ben ik budgetcoach. Ik maak me boos over onrecht. Mensen die een afwijzing krijgen voor een uitkering terwijl ze geen cent hebben, daklozen die niet naar binnen mogen bij Iriszorg, het gevecht dat men in Arnhem moet leveren voor goede zorg als er

Meer over Ria de Vries