Door op 13 augustus 2016

Zoektocht naar Arnhemmers met schulden

Arnhem moet actief gaan zoeken naar mensen met (het risico op) problematische schulden, die nog geen schuldhulpverleningstraject hebben. Fractielid Hanny van Nunen wil dat het college van burgemeester en wethouders een actieplan opstelt om deze mensen in de stad te bereiken.

De schuldenproblematiek van Nederlandse huishoudens is verergerd. In totaal heeft bijna 1 op de 5 huishoudens een risico op problematische schulden of zit in de schuldhulpverlening. De arbeidsmarktregio Midden-Gelderland, met Arnhem als centrumgemeente, scoort slecht met een plek in de top 5. Het aantal onzichtbare schuldenaren, huishoudens met (het risico op) problematische schulden, ligt tussen de 17-25%. Terwijl er maar 2,5% van de huishoudens nu bekend is bij de schuldhulpverlening. Er zal een steeds groter beroep worden gedaan op de schuldhulpverlening. De PvdA vindt het daarom van belang dat de gemeente pro-actief beleid voert om schulden te voorkomen of mensen zo snel mogelijk te helpen. De PvdA wil dat onzichtbare schuldenaren worden bereikt, dat iedereen, bijvoorbeeld ook mensen met een eigen woning, kan worden doorverwezen naar de schuldhulpverlening. “Veel mensen met schulden denken, vaak ten onrechte, dat ze geen aanspraak maken op schuldhulpverlening”,  verklaarde Hanny van Nunen tegenover de Gelderlander.

Preventie en vroegsignalering kunnen instroom in de schuldhulpverlening voorkomen. In Arnhem wordt momenteel gewerkt aan een Arnhemse variant van de Amsterdamse Vroeg Eropaf aanpak, die in het najaar start. De PvdA wil van het college weten of er een actieplan preventie en vroegsignalering is opgesteld, waarbij per doelgroep is bekeken welk gedrag een rol speelt en welk beleid noodzakelijk is om dit te beïnvloeden. Mensen die een life-event, bijvoorbeeld een scheiding, meemaken dreigen sneller in de schulden te raken. De PvdA vraagt het college of er initiatieven zijn ontwikkeld voor deze groep. Verder blijkt uit diverse rapporten dat de nazorg tekortschiet na het doorlopen van het schuldhulpverleningstraject. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat mensen terugvallen?

In het rapport ‘Huishoudens in de rode cijfers’ van de Nationale Ombudsman wordt aangegeven dat er sinds 2007 een stabilisatie is in het toe leiden naar de Wet sanering natuurlijke personen (Wsnp), terwijl de aanvragen voor schuldhulpverlening bijna verdubbeld zijn. De Nationale Ombudsman geeft aan dat er onterecht mensen niet worden doorverwezen naar de Wsnp en hierdoor meer mensen bij beschermingsbewind terecht komen. Arnhem kent een grote toename in het beroep op het bewindvoering. De PvdA wil daarom van het college weten of er maximaal gebruik wordt gemaakt van toeleiding naar de Wsnp.

Lees hier de volledige versie van de vragen aan het college van B&W.