de volledige versie van de vragen aan het college van B&W