Door op 25 september 2014

Zorgen over kwaliteit en effectiviteit schuldhulpverlening Arnhem

Het aantal mensen dat bij de schuldhulpverlening aanklopt stijgt. Ook de gemiddelde schuld wordt hoger stelt de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). De PvdA hoort uit de praktijk terug dat ook in Arnhem steeds meer mensen een beroep doen op de hulpverlening waardoor de wachttijd stijgt. Als mensen lang moeten wachten loopt de schuld vaak verder op. Ook krijgt de PvdA signalen dat er klachten zijn over het traject bij het Budget Advies Centrum (BAC) en dat er onduidelijkheid is in de praktijk over wie er verantwoordelijk is voor de hulpverlening. De PvdA stelt daarom vragen aan het college van B&W.

We moeten voorkomen dat huishoudens problematische schulden krijgen. Daarvoor hebben we een effectieve en kwalitatief goede schuldhulpverlening nodig. Ik maak me zorgen over wat de gevolgen zijn voor de mensen die een traject aanvragen en niet op tijd krijgen. Ook constateren we dat er steeds meer middeninkomens bij komen met schuldenproblematiek. Omdat zij geen recht hebben op toeslagen (bijv. huurtoeslag, bijzondere bijstand, Gelrepas), omdat het ‘normale’ inkomen hiervoor te hoog is zakken zij snel onder een aanvaardbare grens.

De PvdA wil o.a. van het college weten hoe lang mensen moeten wachten op hulp, hoe de schuldenproblematiek zich in die tijd ontwikkelt, of het college een apart beleid heeft voor middeninkomens, wat de rol is van de gebiedsteams bij schuldenproblematiek en wanneer de gemeenteraad een nieuw voorstel krijgt over de schuldhulpverlening.