Door op 9 april 2014

Zorgen over toekomst Kunstbedrijf

Loopt het Kunstbedrijf het risico failliet te gaan? Gaan er ontslagen vallen? Waarom heeft de raad van toezicht van het Kunstbedrijf niet eerder aan de bel getrokken?

De fracties van de PvdA en de ChristenUnie maken zich grote zorgen over de nabije toekomst van het Kunstbedrijf. Op 18 maart jongstleden kregen de toenmalige fractievoorzitters een vertrouwelijke brief van het college over de financiële situatie, met name het stopzetten van de bevoorschotting van de subsidie ten behoeve van het Kunstbedrijf. Ondanks deze brief is de situatie rond de financiële staat, de (liquiditeits-)prognose, en maatregelen die het Kunstbedrijf genomen heeft en nog gaat nemen, onduidelijk.

Kunst- en cultuureducatie is van groot belang voor de stad. Heel veel Arnhemmers volgen een of meerdere lessen bij het Kunstbedrijf. Ook is de organisatie een belangrijke werkgever en kan de situatie waarin het Kunstbedrijf verkeert vergaande gevolgen hebben voor het personeel. De fracties van de ChristenUnie en de PvdA hebben veel vragen die ze schriftelijk hebben gesteld aan het college. Zij willen de vragen zo snel mogelijk beantwoord zien door het college, om op basis daarvan een vergadering te beleggen.