Zorgzone openhouden voor veiligheid vrouwen

Door Martien Louwers op 9 januari 2018

Gisteren besprak de gemeenteraad het rapport ‘Prostitutie in beeld gebracht’. De PvdA is voor het behoud van de Zorgzone in Arnhem. Veiligheid voor de vrouwen is daarvoor het belangrijkste argument. Voor vrouwen die nu werkzaam zijn in de illegale staartprostitutie kan eventueel gekeken worden zij een pasje kunnen krijgen als hun veiligheid in in het geding is. Professionals vanuit de zorg en veiligheid zouden dit kunnen toetsen.

De gemeenteraad heeft in 2003 besloten om een Zorgzone in te richten. Het doel was om de toenmalige tippeloverlast in het Spijkerkwartier terug te dringen en een laagdrempelig zorgaanbod te creëren voor verslaafde straat-sekswerkers. De sekswerkers op de zorgzone geven aan dat de Zorgzone voor hen een veilige en prettige plaats is om te werken. Er is verlichting en toezicht en de vrouwen hebben steun aan elkaar.

Vrouwen kunnen alleen op de Zorgzone werken als zij daarvoor een pasje hebben dat de gemeente verstrekt. In 2012 is ervoor gekozen om geen nieuwe pasjes meer te verstrekken om zodoende tot een ‘uitsterfconstructie’ te komen. Door die constructie zijn er op dit moment nog 9 vrouwen werkzaam op de Zorgzone. Het programma Next Step om vrouwen de mogelijkheid te geven uit de prostitutie te stappen heeft voor een aantal vrouwen goed gewerkt. De nu nog werkzame vrouwen op de zorgzone geven aan dat ze het werk willen blijven doen. Uit ervaring in andere gemeenten die de tippelzone hebben gesloten blijkt dat met name de harde kern (verslaafde) straatsekswerkers niet ontvankelijk is voor uitstapprogramma’s.

Als de Zorgzone zou sluiten dan zullen de sekswerkers in het illegale circuit verdwijnen en mogelijk moeilijker bereikbaar worden voor hulpverlenings- en zorgpartijen. Verschillende professionals en sekswerkers geven aan dat er illegale straatprostitutie plaatsvindt buiten de Zorgzone door een klein aantal vrouwen. De PvdA is daarom voor het behoud van de Zorgzone en beperkte uitbreiding als dit noodzakelijk is voor de veiligheid van de vrouwen.

Foto: Yabba You / Flickr

Martien Louwers

Martien Louwers

Twaalf jaar was ik gemeenteraadslid voor de PvdA, waarvan de laatste acht jaar fractievoorzitter. Na de gemeenteraadsverkiezingen en de collegeonderhandelingen ruilde ik mijn rol als fractievoorzitter en een baan als adviseur public affairs bij sportkoepel NOC*NSF in voor het wethouderschap van onze prachtige stad. Wat mij betreft is één van de grootste opgaven voor de

Meer over Martien Louwers