Aangepaste woning bij laag inkomen

Door omstandigheden (bijvoorbeeld kinderen in een rolstoel) moeten sommige mensen in een grotere woning wonen dan wellicht mogelijk is op basis van hun inkomen.

Deze inwoners komen nu in de knel. Hier moeten oplossingen voor komen.