Actieplan Sport

De PvdA vindt sport een belangrijk middel om sociale samenhang te stimuleren, gezondheid te bevorderen en ook om uit te blinken.

We pleiten voor een Actieplan Sport waarin de gemeente besturen van sportverenigingen helpt zichzelf te versterken zodat ze als club zich verder kunnen ontwikkelen en nieuwe leden aantrekken.