Afval

De PvdA is voor verdere scheiding van afval in de gemeente. Investeer in maatregelen om afvalscheiding te bevorderen! En zorg dat de kwijtschelding van het afvaltarief voor de minima gehandhaafd blijft.

Doel is om het terugwinnen van grondstoffen uit huishoudelijk afval sterk te vergroten. De PvdA-fractie is hier enthousiast over: meer recycling is goed voor de duurzaamheid van onze wereld en ook voor onze gemeentelijke portemonnee. In Arnhem is gekozen voor ‘omgekeerd inzamelen’ om het gestelde doel te bereiken.  Dit houdt in dat er meer service gegeven wordt. Door het gescheiden ingezamelde gft, kunststof en papier bij huis op te halen en wat minder service voor restafval, dat men zelf naar een ondergrondse container moet brengen. Bovendien is besloten het gescheiden inzamelen te bevorderen met een afvaltarief dat uitgaat van ‘de vervuiler betaalt’: wie meer restafval inlevert bij een ondergrondse container betaalt meer. Wel heeft de PvdA-fractie twijfel over de gevolgen van ‘de vervuiler betaalt’ voor huishoudens met een minimaal inkomen. Kwijtschelding van het afvaltarief voor de minima willen wij gehandhaafd zien. Maar daarover wil de gemeenteraad pas bij de invoering van het nieuwe betaalsysteem in 2016 over beslissen.