Afvalstoffenheffing

De PvdA is er bij de invoering van de nieuwe afvalstoffenheffing ‘Diftar’ voor dat bewoners de mogelijkheid krijgen om door afvalscheiding geld te besparen ten opzichte van de huidige afvalstoffenheffing.

Dit moet ook gelden voor de laagste inkomens, die nu kwijtschelding krijgen. Het aantrekkelijk maken van afval scheiden draagt bij aan het draagvlak en voorkomt dumping van afval buiten de afvalcontainers.