Benutten subsidiemogelijkheden

We willen extra investeren in het optimaal benutten van Europese, landelijke en provinciale subsidiemogelijkheden.

Daarvoor wordt binnen de gemeentelijke organisatie extra capaciteit beschikbaar gemaakt.