Bewonersparticipatie op maat

We willen dat voor elke wijk een vorm van bewonersparticipatie op maat wordt georganiseerd.

De samenwerking tussen de Teams Leefomgeving van de gemeente en de buurten en wijken moet gewaarborgd zijn. Daarvoor zijn mensen in de wijk nodig die, onafhankelijk en ondersteunend, de verbinding tussen de belangen van gemeente en bewoners in de gaten houden.