Binnenstad

De binnenstad van Arnhem is een belangrijke motor voor ondernemerschap en werk. Ontwikkelingen in de binnenstad moeten bijdragen aan versterking van de Arnhemse economie.

Geen grootse plannen, maar zorgen dat geleidelijk aan het centrum van Arnhem, inclusief de zuidelijke binnenstad, weer gaat bruisen van nieuwe economische activiteit: meer bezoekers, meer instellingen en bedrijven, meer banen.

Kunst en cultuur horen bij een dynamische samenleving. Arnhem kent een groot en goed kunst- en cultuuraanbod. De infrastructuur voor kunst en cultuur in Arnhem is van hoog niveau. Culturele activiteiten vergroten de aantrekkelijkheid van de stad als vestigingsplaats voor bedrijven en kunnen dus bijdragen aan het versterken van de Arnhemse economie. Evenementen dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de stad.

Wat kan er beter?

Alhoewel de binnenstad hoog scoort op veiligheid, is er veel aan de hand. Winkeliers voelen zich op rustige tijden niet altijd veilig. Met name de straten net buiten de binnenstad worden als minder veilig ervaren (Steenstraat, Hommelseweg, Klarendalseweg). Er is teveel overlast van uitgaanspubliek. De highlights van de stad zijn niet af of ogen onvoldoende aantrekkelijk (de Eusebiuskerk, het station, de Korenmarkt). Het aantal leegstaande winkelpanden groeit. De bereikbaarheid van de stad per fiets en openbaar vervoer is uitstekend, maar ook de goede bereikbaarheid van de binnenstad voor automobilisten is van belang. Betere bereikbaarheid zorgt voor meer bezoekers en meer economische activiteit.

Een kostbaar cultuurcluster past niet in deze tijd van crisis. Veel geld gaat naar gebouwen en faciliteiten, relatief weinig naar programmering en vernieuwing. De afgelopen jaren is erg veel geld gestoken in evenementen waarbij grote tekorten zijn opgetreden. De bestaande voorzieningen kunnen veel beter worden gebruikt om vernieuwende kunst en cultuur de ruimte te geven.

Wat willen we doen?

 • We stellen samen met ondernemers en bewoners een visie op voor de Arnhemse binnenstad.
 • We voorzien toegangswegen van informatiepanelen/borden, waardoor de bereikbaarheid van (delen van) de stad en de vindbaarheid van winkels kan verbeteren.
 • Op zondag mogen alle winkels open. Voorwaarde is wel dat een substantieel deel van de winkeliers daaraan meedoet. De extra parkeeropbrengsten van de koopzondagen worden ingezet om de algemene parkeertarieven te verlagen.
 • We willen het winkelgebied van de binnenstad niet uitbreiden. Wel kunnen we nieuwe functies introduceren, zoals scholen, gezondheidscentra en kleine cultuurcentra. Dit vergroot de levendigheid van de binnenstad. Ook willen we geen grootschalige detailhandel in de periferie van het centrum.
 • We zorgen voor goede en snelle dienstverlening aan ondernemers. We willen dat aanvragen voor vergunningen sneller en effectiever worden afgehandeld.
 • Met de politie maken we afspraken over extra surveillance rond sluitingstijd van winkels.
 • We geven modeondernemers meer ruimte om in leegstaande panden hun waar aan te bieden. Hierover maken we afspraken met verhuurders/eigenaren van deze panden.
 • We zijn tegen het Kunstencluster als alleenstaand icoon in de zuidelijke binnenstad. We willen het geld dat hiervoor is gereserveerd deels inzetten voor het stimuleren van ondernemerschap in de cultuursector.
 • We willen zorgen dat in de cultuursector meer wordt samengewerkt, bijvoorbeeld in de programmering en bij ondersteunende taken. Met de sector kunnen afspraken worden gemaakt over de inzet van gerealiseerde besparingen.
 • Dancefestivals, feesten en culturele activiteiten kunnen een handelsmerk zijn voor Arnhem. We willen initiatieven op dit terrein stimuleren.
 • Wij ondersteunen initiatieven vanuit de Arnhemse creatieve industrie zoveel mogelijk en schrappen belemmerende regelgeving.
 • We faciliteren vernieuwende initiatieven bijvoorbeeld door leegstaande gebouwen of onbenutte openbare ruimte beschikbaar te stellen. Ook al is dit tijdelijk.