Bureaucratie en woonvoorzieningen

De PvdA krijgt ook veel signalen over bureaucratie als het gaat om (gemeentelijke) hulp bij woonvoorzieningen.

De PvdA wil ervaringen inventariseren en belemmeringen wegnemen. Vaak zijn het praktische belemmeringen die het moeilijk maken om met een menselijke maat te handelen en mensen goed te begeleiden. Oplossingen hiervoor kosten vaak geen geld, maar vergen goede wil en meedenken. Wij willen dat daarvoor meer gebruik wordt gemaakt van de sociale wijkteams en teams leefomgeving, die dicht bij de mensen staan.