Contact met bewoners

Het is belangrijk om een frequent en breed contact met wijkbewoners te onderhouden.

Nieuwe innovatieve vormen van betrokkenheid (via internet en social media), het ondersteunen van lokale initiatieven in wijken en buurten, en ruimte bieden voor maatschappelijk debat moeten de basis zijn van het verkrijgen van vertrouwen.