Doorstroming woningen

Doorstroming kan bijdragen aan het beschikbaar houden van goedkope sociale huurwoningen.

Maar daarvoor zijn wel nieuwe woningen nodig in het segment net boven de sociale huurgrens. Met particuliere partijen worden over de bouw hiervan afspraken gemaakt.