Doortrekken A15

In de regio pakt Arnhem een actieve rol richting provincie en rijk om verdere vertraging in de doortrekking van de A15 te voorkomen.

Op toegangswegen aan de rand van de stad komt een duidelijk signaleringssysteem voor onder andere parkeermogelijkheden en rijtijden naar belangrijke plaatsen in de stad.