Duurzaamheid en milieu

Zuiniger met energie is schoner en goedkoper! De PvdA wil daarom afspraken maken over energiebesparing, zowel in koop- als huurwoningen. De PvdA vindt dat Arnhem een ambitieus doel moet kiezen voor reductie van de CO2-uitstoot. De aanwezige kennis in Arnhem op het gebied van nieuwe energie moet ten volle worden benut en gestimuleerd.

De gemeente moet een ambitieus niveau kiezen voor het terugbrengen van CO2-uitstoot. Dat kan alleen als bekend is wat de huidige uitstoot is. De PvdA wil dit onderzoeken en daarna snel bepalen welke reductie reëel is in de komende vier jaar. Dit zal substantieel moeten zijn. Wij zijn voorstander van realistische, concrete en uitvoerbare projecten met meetbare resultaten, zodat de ambities ook bereikt kunnen worden.

Een beperking van het energiegebruik in woningen is niet alleen goed voor het klimaat, ook de woonlasten gaan erdoor omlaag. Zuiniger met energie is schoner en goedkoper!  Wij willen dat aan het eind van de komende periode voor minimaal 25% van de woningen is geïnvesteerd in een substantiële besparing in energie. De Arnhemse woningcorporaties hebben hiervoor al een plan opgesteld, mede als antwoord op een motie van de PvdA. De woningen in particulier bezit blijven nog achter. De PvdA vindt dat het project klimaataanpak van eigen woningen in Sint Marten moet worden uitgebreid naar de gehele stad. De gemeente kan daarbij het initiatief nemen om klimaatsubsidies en –leningen beter bereikbaar te maken voor woningbezitters. Samenwerking met partners zoals energiebedrijven, leveranciers en de bouwsector is daarbij onmisbaar.

Het inkoopbeleid van de gemeente wordt zo duurzaam mogelijk. De PvdA denkt dan aan groene stroom en energiebesparing voor de gebouwen van de gemeente, besparing op openbare verlichting en het duurzaam maken van het wagenpark en mobiliteit. Bij de inkoop van diensten en leveranties volgt Arnhem de ambities van de rijksoverheid, en waar mogelijk gaan we verder (zoals op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen). Wij steunen de komst van innovatieve energie- en milieutechnische bedrijven in Arnhem en de regio.