Eigen bijdrage zorg

De PvdA wil dat de eigen bijdrage in de zorg zo laag mogelijk is en in ieder geval inkomensafhankelijk.

De PvdA wil bovendien de eigen bijdrage in de zorg afschaffen voor mensen met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum.