Elektrificatie

Door de snelle overgang van gas en dergelijke naar elektriciteit zal de vraag naar meer collectieve laadpunten in de stad en in de wijken doen toenemen, maar deze worden pas na goed overleg met de bewoners geplaatst.

Ons ideaalbeeld is een open, betrouwbaar en betaalbaar breedbandnetwerk, tot in de haarvaten van de stad, onder andere te gebruiken voor mobiliteit, maar ook voor verlichting, de energietransitie, het afvalsysteem en veiligheid. De gemeente pakt het initiatief om te komen tot dit breedbandnetwerk.