Fietsers en voetgangers

We willen meer fietsenstallingen in de ring rond het Centrum.

Daar is voldoende plek voor zonder dat daarvoor parkeerplekken moeten wijken. De onveilige situaties voor voetgangers bij verschillende punten langs de centrumring (Johnny van Doornplein, Runnersworld, Mediamarkt, Jansstraat) moeten worden aangepakt. De snelfietspadenstructuur blijft aandacht vragen. Door groei van het aantal gebruikers moet de structuur verder worden verbeterd en waar nodig uitgebreid.