Financiën en begroting

Wij vinden dat er meer financiële ruimte moet komen op met name het terrein van werk en inkomen, energie en duurzaamheid, armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Daarna voor zorg, inclusiviteit, veiligheid en mobiliteit.

Deze ruimte wordt financieel gedekt door een verwachte hogere uitkering uit het gemeentefonds en een efficiencyslag door de complete gemeentebegroting. Voor het overige geldt voor ons altijd het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Voor de aantrekkelijkheid van de stad, sport, onderwijs en wonen denken we dat we voldoende ruimte kunnen vinden binnen de bestaande programma’s uit de begroting.