Gasloze woonwijken

Arnhem stimuleert, zolang de wet nog niet is gewijzigd, dat nieuwe woonwijken vanaf nu niet meer worden uitgerust met een aardgasnetwerk.

In bestaande woonwijken worden ontwikkelingen naar ‘gasloos’ gekoppeld aan sociale initiatieven en verbetering van de leefomgeving. Er is een langetermijnprogramma nodig, zodat burgers actief kunnen meepraten over de inrichting van een duurzame wijk en zich ook tijdig kunnen instellen op de nieuwe situatie. Om mensen te laten wennen, kun je bij het aansluiten van woningen op een warmte- of all electric-net denken aan het geven van kooklessen voor elektrisch koken, workshops en gezamenlijk eten. Daarmee wordt ‘van het gas’ niet alleen een noodzakelijke verandering, maar ook leuk en goed voor de wijk.