Gelijke kansen op het MBO

De PvdA wil dat ouders een tegemoetkoming kunnen krijgen (Individuele Toeslag) om hun kinderen in staat te stellen duurdere MBO-opleidingen te volgen.

Zo is er minder schooluitval, en hebben kinderen van mensen met een laag besteedbaar inkomen evenveel kansen als hun klasgenoten.