Gemengde wijken

Contact tussen verschillende groepen in de bevolking is belangrijk.

Daarom willen wij brede scholen en gemengde wijken, zodat het contact tussen mensen met verschillende achtergronden makkelijker gaat.