Groen en recreatie

De PvdA wil dat er in alle Arnhemse wijken voldoende groen aanwezig is. Bij kappen van groen, moet dit gecompenseerd worden. Voor de recreatie wil de PvdA dat Stadsblokken-Meinerswijk overwegend groen blijft

Groen geeft letterlijk lucht. Planten nemen CO2 op en geven zuurstof af. De PvdA wil daarom in iedere Arnhemse wijk voldoende bomen, struiken en planten. Als er groen wordt gekapt in de openbare ruimte moet dit waar mogelijk worden gecompenseerd in dezelfde wijk. Groen geeft ook figuurlijk lucht: je kan erin wandelen, sporten en genieten en zo afstand nemen van de drukte van de stad.

Stadsblokken en Meinerswijk blijven wat de PvdA betreft overwegend groen. Waardevolle structuren en elementen blijven behouden. De PvdA wil de kwaliteit van het gebied verbeteren. De lessen uit het uitgebreide participatietraject gebruiken we bij het vervolg van de planvorming. Meinerswijk moet uitgroeien tot een ‘Central Park’ voor bewoners van de binnenstad en Arnhem Zuid.

Ook het nieuwe park Lingezegen is voor Arnhem en voor de regio van belang. Voor bewoners van Arnhem Zuid wordt het park een belangrijke recreatieve uitvalsbasis. Arnhem werkt bij de totstandkoming nauw samen met de regiogemeenten, en zal daarbij ook haar (financiële) toezeggingen nakomen.