Hoogbouw

Er is een grote vraag naar huurwoningen in Arnhem. De PvdA wil daarom meer sociale woningbouw.

Hoogbouw is een van de manieren waarmee op een slimme manier gebruik kan worden gemaakt van de ruimte. Extreme hoogbouw past niet in een ‘platte’ stad als Arnhem maar een gebouw kan, afhankelijk van waar het staat, best een aantal lagen hoog zijn. Denk aan de woontorens in Malburgen en de bouw op Stadsblokken die nog ontwikkeld gaat worden.