Huren en woonlasten

We willen dat huren lager worden of in ieder geval niet verder stijgen.

Ook ligt er een uitdaging de woonlasten te laten zakken. Dit kan bijvoorbeeld ook door het verduurzamen van woningen, waardoor energielasten dalen. Hiermee worden enerzijds de duurzaamheidsdoelstellingen gehaald en anderzijds de woonlasten van de inwoners gedrukt.