Integratie en participatie

De PvdA wil graag meer nieuwe Nederlanders betrekken bij het verenigingsleven. Het verkleinen van het isolement van allochtone vrouwen in Arnhem door gerichte activiteiten krijgt alle steun van de PvdA. In Arnhem moet meer culturele diversiteit ontstaan in de ambtelijke organisatie, niet alleen bij bestaande functies maar ook bij het creëren van stageplekken. Het verminderen/voorkomen van discriminatie kan door voorlichting op scholen en stimulering van melding bij het antidiscriminatie bureau, Artikel-1 Loket Gelderland.

In de afgelopen jaren is vooruitgang geboekt op het gebied van integratie en participatie. Inburgeringscursussen stimuleren nieuwe Nederlanders deel te nemen aan de Arnhemse samenleving.

De participatie van nieuwe Nederlanders vinden wij belangrijk. Daarom zien wij ook graag meer nieuwe Nederlanders actief worden in verenigingen. Dit willen wij – samen met vrijwilligersorganisaties – stimuleren. Daarnaast willen wij activiteiten ondersteunen om allochtone vrouwen uit hun sociaal isolement te halen. Een goed voorbeeld van zo’n activiteit is het project in Presikhaaf waar allochtone vrouwen leren fietsen.

De gemeente Arnhem moet beleid ontwikkelen waardoor meer culturele diversiteit ontstaat in de ambtelijke organisatie, ook op de hogere niveaus. Ook bij stageplekken dient expliciet ruimte te komen voor ondervertegenwoordigde groepen.

Tenslotte bevorderen wij het melden van discriminatie bij het Artikel-1 Loket  en bieden we op scholen voorlichting aan om discriminatie te voorkomen.