Invloed buurt op veiligheidsbeleid

Samen met wijkbewoners wordt bekeken wat de speerpunten voor veiligheid zijn. Ze worden ook betrokken bij de inzet van de wijkagent.

Dit punt is vier jaar geleden opgenomen in het coalitieakkoord, maar niet uitgevoerd. Elke wijk krijgt evenveel aandacht als het gaat om veiligheid. Wij pleiten voor een slimme verdeling, om effectiever de grootste problemen aan te pakken.