Jongeren en detailhandel, toerisme en horeca

De detailhandel en de toeristen- en horecasector bieden veel kansen voor jongeren.

Gemeente en ondernemers uit deze sectoren, maken samen een actieplan om jongeren aan het werk te helpen. Het plan streeft normale banen na, betaald op het minimum(jeugd)loonniveau, en zonder nul-urencontracten.