Kleinschalige woon- en zorginitiatieven

Kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties moeten voor iedereen toegankelijk zijn.

Wij willen mogelijkheden bieden om deze ook voor mensen met lage inkomens toegankelijk te maken.