Maatwerk in de zorg

Toegankelijkheid van zorg moet vanzelfsprekend zijn. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en beperkt de dienstverlening zich nooit tot alleen maar digitale communicatie en verslaglegging.

Het moet voor de Arnhemmers duidelijk zijn welke zorgverleners presteren en welke onder de maat blijven. Zo is de keuze voor iedereen duidelijk. Persoonlijk maatwerk is het uitgangspunt.
Wijkcoaches moeten hun kennis inzetten om tot maatwerk te komen. Daarbij bundelen zij hun kennis met de ervaringsdeskundigheid van de cliënt en externe adviezen van deskundigen.