Mantelzorg

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij verdienen onze steun en waardering.

Wij willen hun positie versterken door hen bij te staan en te zorgen voor goede ondersteuning. Het gaat dan vaak om praktische en emotionele hulp, bijvoorbeeld training over de omgang met dementie of het in contact brengen met lotgenoten. We willen daarnaast hun taak verlichten, door meer mogelijkheden te creëren om de mensen die zij verzorgen makkelijker extra opvang te bieden.