Meer banen

Wij pleiten voor een offensief om meer, en nieuwe, banen naar Arnhem te halen.

Dat willen we doen door extra inzet op de komst van bedrijven met werk voor laagopgeleiden. We moeten beter inzicht krijgen in de mensen die nu niet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Wie zijn het en wat kunnen ze? Vervolgens is het zaak om snel te schakelen met werkgevers om een goede match te maken. Wat de PvdA betreft mag daarbij ook gebruikgemaakt worden van experimenten zoals proefplaatsingen.