New energy made in Arnhem

Het programma New energy made in Arnhem wordt sterk uitgebreid en ruimer gefinancierd.

De gemeente pakt een voorbeeldrol door hun eigen vastgoed waar mogelijk te voorzien van zonnepanelen en 100% duurzaam te laten functioneren. Met woningcorporaties en huurdersverenigingen zijn afspraken nodig over verduurzaming van het bezit en mogelijkheden voor deelname van huurders in kleinschalige energieopwekking. Eigenaren van voormalige corporatiewoningen krijgen de gelegenheid om voor eigen rekening aan te haken op voordelige initiatieven van de corporatie in hun buurt.