Onderhoud openbare ruimte

Bewoners maken samen met de wijkteams leefomgeving een plan voor het onderhoud van de openbare ruimte. Dit plan vormt de basis van de aanbesteding van het onderhoud in de toekomst.

Wij willen een nieuwe ronde ‘Buitengewoon Beter’, mede gefinancierd door besparingen op toekomstige aanbestedingen.