Onderwijs

Onderwijs blijft de belangrijkste toegangspoort tot een betere toekomst. Iedere jonge Arnhemmer verdient een goede startpositie op de arbeidsmarkt. 'Aanval op de Uitval' blijft hard nodig in Arnhem. Het knelpunt onderwijshuisvesting verdient grote aandacht, vooral de huisvesting van het speciaal onderwijs. De PvdA is voorstander van basisonderwijs dicht bij huis met een goede kwaliteit van onderwijs bij elke basisschool.

Onderwijs blijft de belangrijkste toegangspoort tot een betere toekomst. In een flink aantal wijken zijn brede scholen gerealiseerd. Deze scholen zorgen ervoor dat kinderen beter zijn voorbereid als zij naar het voortgezet onderwijs gaan. Toch blijven er in het onderwijs knelpunten. Zo heeft de huisvesting van het speciaal onderwijs dringend verbetering nodig. Ook is de PvdA bezorgd over de grote uitval in het MBO en bij de overstap van VMBO naar MBO. Een ‘aanval op de uitval’ is hard nodig.

Scholen en gemeente moeten beter samenwerken bij registratie van uitval en opvolging door leerplichtambtenaren. Daarmee wordt de uitval sneller opgepakt en kan ze beter worden voorkomen. Iedere jonge Arnhemmer verdient een goede startpositie op de arbeidsmarkt.

Wij zijn er voorstander van dat kinderen dicht bij huis naar de basisschool gaan. Ons streven is dat 75% van de kinderen naar school gaat in de eigen wijk. Scholen zijn dan een afspiegeling van de wijk. Op dit moment zijn er hier en daar kwaliteitsverschillen tussen scholen. Daarom kiezen ouders soms niet voor de school in de buurt. Samen met de schoolbesturen willen we (waar dat nodig is) werken aan een betere kwaliteit in het basisonderwijs. Als de basisscholen in alle buurten op een kwalitatief hoog niveau zijn, kunnen ouders hun kinderen makkelijker naar de school in de buurt sturen. De PvdA gaat door met het realiseren van brede scholen.