Openbaar vervoer

Uitgangspunt voor de PvdA is dat iedereen in onze stad op maximaal 500 meter lopen een bushalte vindt.

We koesteren het trolleynetwerk en stimuleren pilots zoals Trolley 2.0. De gemeente neemt het initiatief om bedrijventerreinen als Kleefse Waard en IJsseloord 2 met openbaar vervoer goed bereikbaar te maken. Waar nodig wordt de capaciteit op drukke lijnen, zoals naar de Hogeschool Arnhem Nijmegen, uitgebreid. Bij provincie en de vervoerder wordt benadrukt dat openbaar vervoer altijd toegankelijk en beschikbaar moet zijn voor mensen met een beperking. Ook willen we het reizen van en naar de stad op werkdagen in de daluren aantrekkelijker maken door een verlaagd tarief.