Overleg Zorg en Overlast

Vroege signalering en samenwerking tussen verschillende instanties is erg belangrijk om gezinnen op tijd te helpen met hun complexe problemen.

Daarom is het Overleg Zorg en Overlast ook zo waardevol. De budgetten hiervoor moeten op peil blijven.