Parkeren

Het oplossen van parkeerproblemen in Arnhem, en met name in de wijken rondom het centrum, behoeven maatwerk. Meet eerst de parkeerdruk en ga met bewoners in gesprek over mogelijke oplossingen. Draagvlak in de wijken voor een oplossing van het probleem is essentieel.

De parkeerdruk in de wijken rondom het centrum is hoog. Het is voor bewoners vaak moeilijk om een parkeerplaats te vinden. De parkeerdruk en de aanleiding voor het probleem variëren per wijk. De parkeerdruk is hoog door bijvoorbeeld het toegenomen autobezit, aanwezigheid van langparkeerders (werkenden), bezoekers van de binnenstad en treinreizigers, inefficiënt gebruik maken van de parkeerplaatsen in de wijken en splitsen van woningen (dus meer auto’s van bewoners in de wijk).
De PvdA is geen tegenstander van betaald parkeren maar de vraag is of het voorgestelde uniforme systeem de parkeerproblemen voor de bewoners oplost. Dat betekent eerst de parkeerdruk in de wijken meten en met bewoners in gesprek over mogelijke oplossingen. Betaald parkeren is daarbij één van de mogelijke oplossingen, niet de vooraf bepaalde norm voor alle wijken. Creatieve mogelijkheden voor uitbreiding van de parkeercapaciteit moeten daarin worden meegenomen.
Praten met bewoners door de wethouder is wat ons betreft nog niet voldoende. We zullen dan ook blijven inzetten op een goed onderbouwd plan met draagvlak in de wijken om voor dit lastige probleem een oplossing te vinden.