Participatiewet

Alle instrumenten uit de Participatiewet worden creatief ingezet. Voor mensen die langdurig in de bijstand zitten, streven we naar nieuwe werkplekken voor een aantal uur per week, gekoppeld aan een programma voor opleiding en begeleiding.

We gaan uit van deelname op basis van motivatie, niet op basis van dwang. We zetten in op verleiden in plaats van straffen. Nieuwe plekken moeten leiden naar banen op minimumloonniveau. We willen ook meer ruimte voor vrijwilligerswerk en bijverdienmogelijkheden, zonder regulier werk te verdringen. We volgen de ontwikkelingen in Tilburg en Wageningen hiermee op de voet en zijn voorstander van een Arnhems experiment.