Payrolling

Gelijk werk verdient gelijke betaling en zekerheid.

Payrolling bij de gemeente en gesubsidieerde instellingen is ongewenst.