Prostitutie

De gemeenteraad heeft in 2003 besloten om een ‘Zorgzone’ in te richten voor straatprostitutie. Het doel was om de toenmalige tippeloverlast in het Spijkerkwartier terug te dringen en een laagdrempelig zorgaanbod te creëren voor verslaafde straat-sekswerkers.

De sekswerkers op de Zorgzone geven aan dat die plek voor hen een veilige en prettige plaats is om te werken. Er is verlichting en toezicht en de vrouwen hebben steun aan elkaar.

Als de Zorgzone zou sluiten dan zullen de sekswerkers in het illegale circuit verdwijnen en mogelijk moeilijker bereikbaar worden voor hulpverlenings- en zorgpartijen. Verschillende professionals en sekswerkers geven aan dat er illegale straatprostitutie plaatsvindt buiten de Zorgzone door een klein aantal vrouwen. De PvdA is daarom voor het behoud van de Zorgzone en voor beperkte uitbreiding als dit noodzakelijk is voor de veiligheid van de vrouwen.

De PvdA is verder tegenstander van nieuwe seksinrichtingen.